Pārdošanas nosacījumi

Interneta veikala www.farm24.ee (turpmāk tekstā – Interneta veikals) īpašnieks ir OÜ FARM24 (reģistrācijas kods 11679957), ar atrašanās vietu Pikk 37b, Ambla, Järva pagasts, Järvamaa 73502, Igaunija.

Pārdošanas līguma spēkā esamība, komerciālā informācija un informācija par cenu

Pirkšanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz preču iegādi no Interneta veikala.

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas ir norādītas pie produktiem. Cenas norādītas eiro. Piegādes maksa tiek pieskaitīta cenai.

Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa pircējam tiks norādīta, veicot pasūtījumu.

Informācija par precēm ir sniegta tiešsaistes veikalā tieši pie precēm.

Pasūtījuma iesniegšana

Lai veiktu pasūtījumu, jums ir jāpievieno vēlamie produkti iepirkumu grozā. Lai veiktu pasūtījumu, ir jāaizpilda nepieciešamie lauki un jāizvēlas atbilstošais piegādes veids. Pēc tam ekrānā tiks parādīta maksas summa, kuru var samaksāt ar bankas pārskaitījumu vai citu maksājumu veidu.

Līgums stājas spēkā no dienas, kad internetveikala norēķinu kontā ir saņemta pienākošā summa.

Ja pasūtītās preces nevar piegādāt piegādes termiņa beigām vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs tiks informēts pēc iespējas ātrāk, un samaksātā nauda (ieskaitot piegādes izmaksas) tiks atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Piegāde uz

Preces tiek sūtītas uz šādām valstīm:Igaunija

Piegādes izmaksas sedz pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta kopā ar piegādes metodi.

Sūtījumi parasti ierodas pircēja norādītajā galamērķī 1 līdz 3 darba dienu laikā pēc pārdošanas līguma stāšanās spēkā.

Izņēmuma gadījumos jums ir tiesības saņemt preces piegādi līdz 45 kalendāro dienu laikā.

Atteikuma tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atteikties no e-līguma 14 dienu laikā.

Par produktiem, kas iegādāti pēc īpaša pasūtījuma, netiek automātiski atmaksāti.

Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot nekādā citā veidā, izņemot to, kas nepieciešams, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību, tāpat kā tas ir atļauts, testējot preces fiziskā veikalā.

Ja preces ir izmantotas citiem mērķiem, kas nav nepieciešami, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību, vai ja precēm ir lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši preču vērtības samazinājumam.

Lai atgrieztu preces, jums ir jāiesniedz atteikuma veidlapa, kuras veidlapa atrodama šeit: atteikuma veidlapa, un jānosūta uz e-pasta adresi info@farm24.fi 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien preču atgriešanas iemesls nav tas, ka tās neatbilst pasūtītajām (piemēram, tās ir nepareizas vai bojātas).

Pircējam preces ir jāatdod atpakaļ 14 dienu laikā no pieteikuma datuma vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš šajā termiņā tās ir nodevis pārvadātājam.

Saņemot atgrieztās preces, interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas, atmaksā pircējam visus no pircēja saņemtos maksājumus saskaņā ar līgumu.

Interneta veikals var atteikties atmaksāt naudu, kamēr tas nav saņēmis preces, uz kurām attiecas līgums, vai kamēr pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka viņš ir nosūtījis preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ja pircējs ir nepārprotami izvēlējies piegādes veidu, kas nav vislētākais piegādes veids, ko piedāvā Interneta veikals, Interneta veikalam nav pienākuma atlīdzināt patērētājam izmaksas, kas pārsniedz parastā piegādes veida izmaksas.

Interneta veikalam ir tiesības atteikties no pārdošanas un pieprasīt no pircēja atgriezt preces, ja kļūdas dēļ preču cena interneta veikalā ir norādīta ievērojami zemāka par preču tirgus cenu.

Tiesības iesniegt sūdzību

Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdoto preču neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja piegādes brīdī un kas izpaudīsies ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc preču piegādes pircējam. Pirmajos sešos mēnešos pēc preču piegādes pircējam tiek uzskatīts, ka defekts ir pastāvējis piegādes brīdī. Interneta veikala pienākums ir atspēkot šo pieņēmumu.

Defekta gadījumā pircējam ir tiesības ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar interneta veikalu, nosūtot e-pastu uz info@farm24.fi.

Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes pircējam.

Ja no Interneta veikala iegādātajām precēm ir defekts, par kuru ir atbildīgs Interneta veikals, Interneta veikals labos vai nomainīs bojātās preces. Ja preci nav iespējams salabot vai aizstāt, interneta veikals atmaksā pircējam visas ar pārdošanas līgumu saistītās izmaksas.

Interneta veikals 15 dienu laikā atbildēs uz patērētāja sūdzību rakstiski vai tādā formātā, ko var atveidot rakstiski.

Tiešā tirgvedība un personas datu apstrāde

Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (tostarp vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals pārsūta personas datus transporta uzņēmumiem, lai piegādātu preces.

Interneta veikals nosūta jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izteicis vēlmi tos saņemt, ievadot savu e-pasta adresi tīmekļa vietnē un norādījis savu vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumu un biļetenu saņemšanas pa e-pastu, paziņojot mums par to pa e-pastu vai izpildot norādījumus e-pastā, kurā ir piedāvājumi.

Strīdu izšķiršana

Ja pircējam ir kādas sūdzības par Interneta veikalu, tās jānosūta pa e-pastu uz adresi info@farm24.fi.

Ja pircējs un interneta veikals nespēj atrisināt strīdu, vienojoties, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komisijā. Ar procedūras noteikumiem var iepazīties un pieteikties šeit(saite). Patērētāju strīdu komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un Interneta veikalu. Komisijai nav jāmaksā par pircēja sūdzības izskatīšanu.

Pircējs var sazināties ar Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas platformu(saite).