Grozs


Grozs tukšs

Favorites

No products in wishlist

Clear all

View all

X

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala www.farm24.lv personas datu atbildīgais apstrādātājs ir FARM24 OÜ (reģistrācijas kods 11679957) ar atrašanās vietu Pikk 37b, Ambla, Jervas pagasts, Jervas apriņķis 73502, Igaunija, tel. +358 407 726 326 un e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Maksājumu veikšanai nepieciešamie personas dati tiek nodoti pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Kādi personas dati tiek apstrādāti

 − vārds, telefona numurs un e-pasta adrese;

− preces piegādes adrese;

− bankas konta numurs;

− preču un pakalpojumu summa un ar maksājumiem saistīti dati (pirkumu vēsture);

− klientu servisa dati.

Kādam mērķim dati tiek apstrādāti

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldīšanai un preces piegādei.

Pirkuma vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti preču un pakalpojumu pārskatu sastādīšanai un klienta izvēļu analīzei. 

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu klientam maksājumus.

Personas dati kā e-pasts, telefona numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti tam, lai risinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītus jautājumus (klientu serviss).

Interneta lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informācijas vides pakalpojuma sniegšanai un interneta lietošanas statistikas izveidei.

Likumīgs pamats

Personas datu apstrāde notiek ar klientu noslēgta līguma izpildes mērķim.

Personas datu apstrāde notiek juridisko pienākumu izpildei (piem., grāmatvedība un patērētāju strīdu risināšana).

Pieņēmēji, kam tiek iesniegti personas dati

Personas dati tiek iesniegti interneta veikala klientu servisam pirkumu un pirkumu vēstures pārvaldīšanai un klientu problēmu risināšanai.

Vārds, telefona numurs un e-pasta adrese tiek iesniegta klienta izvēlētām transporta pakalpojumu sniedzējam. Ja runa ir par preci, kas piegādājama ar kurjeru, tad papildus kontakta datiem tiek sniegta arī klienta adrese.

Ja Interneta veikala grāmatvedība noris no pakalpojuma sniedzēja puses, tad personas dati tiek iesniegti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.

Personas datus var iesniegt informācijas tehnoloģijas pakalpojumu piedāvātājam, ja tas ir nepieciešams Interneta veikala funkcionalitātes vai datu hostinga nodrošināšanai.

Drošība un pieeja datiem

Personas dati tiek uzglabāti serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var izsniegt valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā pietiekamu un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības vairoga (Privacy Shield) ietvaros.

Pieeja personas datiem ir Interneta veikala lietotājiem, kas ar personas datiem var iepazīties, lai risinātu ar Interneta veikala lietošanu saistītus tehniskus jautājumus un sniegtu klientu servisa pakalpojumu.

Interneta veikals pielieto modernus fiziskus, organizatoriskus un infotehniskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, zaudēšanas, maiņas vai nesankcionētas pieejas vai publicēšanas.

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajam apstrādātājam (piem., transporta pakalpojuma piedāvātājs vai datu hostings) notiek uz līguma pamata, kas noslēgts starp interneta veikalu un pilnvaroto apstrādātāju, pamata.

Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums personas datu apstrādē nodrošināt modernus aizsardzības pasākumus.

Iepazīšanās ar personas datiem un labošana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, tad ar personas datiem var iepazīties ar klientu servisa palīdzību.

Piekrišanas anulēšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, tad klientam ir tiesības piekrišanu atsaukt, informējot par to klientu servisu e-pastā.

Saglabāšana

Interneta veikala klienta konta slēgšanā personas dati tiek dzēsti, atskaitot gadījumā, ja šos datus nepieciešams uzglabāt grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.

Ja interneta veikalā pirkums ir veikts bez klienta konta, tad pirkuma vēsture tiek saglabāta trīs gadus.

Ar maksājumu un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiek glabāti līdz prasību izpildei vai noilguma termiņa beigām.

Grāmatvedībai nepieciešamos personas datus uzglabā septiņus gadus.

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, jāsazinās ar klientu servisu e-pastā. Uz dzēšanas iesniegumu tiek atbildēts ne vēlāk kā viena mēneša laikā un tiek precizēts datu dzēšanas periods.

Pārnese

Uz e-pastā iesniegtu personas datu pārneses pieprasījumu tiek atbildēts ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Klientu serviss identificē personas identitāti un informē par personas datiem, kas ietilpst pārnesē.

Tiešā mārketinga ziņas

E-pasta adrese un telefona numurs tiek izmantots tiešā mārketinga ziņu nosūtīšanai, ja klients ir sniedzis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņas, tad jāizvēlas e-pasta kājenē atbilstošā norāde vai jāsazinās ar klientu servisu.

Ja personas datus apstrādā tiešā mārketinga mērķim (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iesniegt pretargumentu saistībā ar savu personas datu gan sākotnējo, gan tālāko apstrādi, tostarp ar tiešo mārketingu saistītas profila analīzes veikšanā, nosūtot klientu servisam e-pastu.

Strīdu risināšana

Ar personas datu apstrādi saistītu strīdu risināšana notiek ar klientu servisa starpniecību (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Uzraugošā iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).